Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Janusz Łukasz Gągolewski

Komornik Sądowy Janusz Łukasz Gągolewski działa przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Jest on upoważniony do wykonywania orzeczeń sądowych dotyczących zarówno roszczeń finansowych, jak i niefinansowych. Oznacza to, że może podejmować działania w celu zabezpieczenia spadku, licytować ruchomości oraz nieruchomości na podstawie odpowiednich postanowień sądowych. W swojej codziennej pracy, Janusz Łukasz Gągolewski pełni ważną rolę w zapewnianiu sprawiedliwości i egzekwowaniu prawa. Jego działalność ma na celu ochronę interesów stron postępowań sądowych i skuteczne przeprowadzanie procedur egzekucyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Nazwa firmy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Janusz Łukasz Gągolewski

Adres: Dolna Wilda 14/23, 61-552 Poznań, wielkopolskie

Telefon: 662918255

Strona internetowa:

Podobne firmy