PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU cz. III Poradnik dla Rodzica

Browse By

 

3.1. Wybieramy ofertę wypoczynku

 

 

Ważne jest, aby decyzja o wyjeździe dziecka na zorganizowany wypoczynek była podjęta wspólnie, czyli przez rodziców i dziecko. Córka lub syn mogą mieć mnóstwo pytań, więc dobrze byłoby, gdyby rodzice dokładnie wyjaśnili różnice między kolonią i półkolonią, obozem wędrownym i biwakiem. Trzeba wspierać dziecko w dokonaniu świadomego wyboru. Może interesuje się historią, może przyrodą, a może tańcem lub jazdą konną.

Pamiętajmy!

 Niech rodzice starają się spełniać przede wszystkim marzenia swojej pociechy. Wybierając kolonię czy obóz, trzeba wziąć także pod uwagę stan zdrowia dziecka, odległość miejsca wypoczynku od domu, proponowany program, ale przede wszystkim wiarygodność organizatora. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży, który nie jest zamieszczony w bazie wypoczynku, jest organizowany nielegalnie.

Korzystając z informacji dostępnych w bazie wypoczynku, rodzic może:

 

 • sprawdzić, czy organizator dokonał zgłoszenia w bazie wypoczynku, co daje gwarancję spełnienia wymogów  określonych w przepisach prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku;
 • zgłosić uwagi kuratorowi oświaty lub innym służbom w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania wypoczynku.

 

3.2. Wypełniamy kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku

Obowiązkiem organizatora jest założenie dla każdego uczestnika karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. Rolą tego dokumentu jest zebranie wszystkich informacji niezbędnych do zorganizowania wypoczynku dla danego uczestnika na etapie jego planowania i realizacji.  Organizator wypoczynku podaje w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku informacje w części I, potwierdza ich wiarygodność podpisem, a następnie przekazuje ją rodzicom uczestnika albo pełnoletniemu uczestnikowi wypoczynku.Rodzice uczestnika albo pełnoletni uczestnik wypoczynku podają w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku informacje w części II, a następnie przekazują ją organizatorowi wypoczynku.

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku zawiera sześć obszarów do wypełnienia przez różne podmioty:

 Informacje dotyczące wypoczynku – wypełnia i podpisuje organizator

 • forma wypoczynku
 • termin wypoczynku
 • adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku lub trasa

wypoczynku, w tym nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą

Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku – wypełnia i podpisuje rodzic lub pełnoletni uczestnik ;

 • imię (imiona) i nazwisko uczestnika oraz imiona i nazwiska jego rodziców
 • rok urodzenia uczestnika
 • adres zamieszkania uczestnika, a w przypadku gdy jest on niepełnoletni – adres zamieszkania jego rodziców lub adres ich pobytu, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
 • numer telefonu rodziców lub osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika
 • informację o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym (podanie tych informacji zobowiązuje organizatora do uwzględnienia specjalnych potrzeb edukacyjnych uczestnika w organizacji wypoczynku)
 • istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie uczestnika oraz jego numer PESEL w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (podanie szczegółowych informacji o zdrowotnej sytuacji dziecka zobowiązuje organizatora do udzielenia mu potrzebnego wsparcia – w szczególności w sytuacji konieczności przyjmowania leków)
 • zgodę rodziców uczestnika albo zgodę pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309)

 

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku po zakończeniu wypoczynku pozostaje w dokumentacji organizatora wypoczynku przez 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku. Rodzic uczestnika wypoczynku lub pełnoletni uczestnik może otrzymać od organizatora wypoczynku dodatkowe informacje ważne dla rodzica, w tym w szczególności:

 • o organizacji podróży do miejsca wypoczynku i powrotu (dane przewoźnika);
 • kim są kierownik i opiekunowie wypoczynku;
 • o sposobie komunikowania się z kierownikiem i wychowawcami wypoczynku;
 • o ewentualnych ubezpieczeniach, jakimi objęty jest dany wypoczynek (np. czy ubezpieczenie jest adekwatne do uprawiania sportów przewidzianych w programie wypoczynku);
 • szczegółowe dane o warunkach zakwaterowania i wyżywienia.

Warto także uzgodnić z organizatorem:

 • kwestię korzystania przez dziecko z telefonu komórkowego, tabletu,odtwarzacza itp.;
 • listę rzeczy (zgodnie ze specyfiką wypoczynku), które dziecko powinno zabrać ze sobą;
 • sposób korzystania z kieszonkowego, w tym możliwości przechowywania pieniędzy i wartościowych przedmiotów;
 • zasady odwiedzania dziecka.

3.3. O czym rozmawiać z dzieckiem, by czuło się bezpieczne?

 Dziecko wymaga przygotowania do wyjazdu i przebywania poza domem oraz znanym otoczeniem. Jeśli jest to pierwszy wyjazd, tym bardziej trzeba przekazać mu jak najwięcej informacji o życiu na kolonii czy obozie. Warto opowiedzieć:

 • jaki jest plan dnia,
 • kiedy i jak spożywane będą posiłki,
 • kto organizuje zabawę,
 • jakie będą zasady korzystania z kąpieliska/wyciągu narciarskiego.

Ważne jest, by przygotować dziecko do samodzielnego mycia i ubierania się oraz porozmawiać o tym, w jakich warunkach będzie spało. Zachęcające do samodzielnego wyjazdu będą z pewnością obietnice atrakcyjnych wycieczek, zajęć rozwijających zainteresowania (taniec, jazda konna, gra na instrumentach, doskonalenie znajomości języków obcych) zapowiedzi konkursów, gier terenowych, turniejów i wielu ciekawych zabaw z rówieśnikami. Rodzic musi też zadbać, by dziecko potrafiło się odpowiednio zachować w sytuacjach, które mogą się zdarzyć i zagrozić jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych uczestników wypoczynku.

Dziecko powinno wiedzieć, że:

1) w czasie wypoczynku rodziców zastępuje wychowawca i do niego zgłasza wszystkie potrzeby, prosi o radę i pomoc;

2) nie można oddalać się od grupy lub z miejsca wypoczynku;

3) ma natychmiast informować wychowawcę, kierownika lub rodzica o wszelkich niepokojących je sytuacjach (napastowania przez dorosłych, innych uczestników wypoczynku, itp.);

4) nie wolno przyjmować jedzenia, napojów ani słodyczy od nieznanych osób;

5) nie można jeść leśnych owoców, bo mogą okazać się trujące;

6) kontakt z bezpańskimi czy dzikimi zwierzętami może być niebezpieczny.

Dodaniem pewności dziecku w nowej dla niego sytuacji będzie dokładne umówienie się na rozmowy telefoniczne, ewentualnie także odwiedziny. W planie organizatora wypoczynku są zwykle ustalone dni odwiedzin.

3.4. Bagaż dobrze przemyślany

 W zależności od wieku dziecka zwróćmy szczególną uwagę na rozsądnie skompletowany i zapakowany bagaż. Nie powinien on być przede wszystkim za ciężki, ponieważ nie zawsze znajdzie się osoba mogąca pomóc w przeniesieniu bagażu np. z autokaru do pokoju. Najlepiej, aby była to jedna torba, walizka lub plecak i niewielki plecak podręczny. Zaleca się, aby w sezonie zimowym w przypadku wyjazdów o charakterze sportowym dobierać sprzęt (narty, snowboard) do wzrostu, wagi i umiejętności młodego człowieka. Trudno obciążać tego typu obowiązkiem trenera prowadzącego zajęcia w czasie obozu, bo musi on przecież poświęcać czas na opiekę nad wszystkimi uczestnikami wyjazdu. Kwota pieniędzy danych dziecku jako kieszonkowe zależy od możliwości finansowych każdego rodzica. Zaufany organizator często wie, jaką kwotą powinno dysponować dziecko w czasie pobytu, aby kupić sobie pamiątki czy potrzebne drobiazgi. Zawsze można także przesłać dodatkowe pieniądze na adres dziecka w ośrodku. W przypadku młodszych dzieci rodzice powinni skonsultować możliwość oddania kieszonkowego oraz wartościowych przedmiotów (takich jak odtwarzacze MP3 czy aparaty fotograficzne) do depozytu wychowawcy.

W spakowanym bagażu dziecka powinny się znaleźć:

 1) ubranie: nieprzemakalna kurtka lub kombinezon w zimie, nieprzemakalne obuwie, sandały, buty sportowe, pantofle, bielizna na każdy dzień, ubranie na ciepłą i zimną pogodę, nakrycie głowy, zimą dwie pary rękawiczek, a latem dwa stroje kąpielowe;

2) kosmetyki i środki higieny osobistej: pasta i szczoteczka do zębów, mydło, szampon (najlepiej w saszetkach), duży ręcznik plażowy i dwa ręczniki mniejsze, grzebień, chusteczki higieniczne, okulary i krem z filtrem UV;

3) długopis, notes z adresami, saszetka (na pieniądze), książka lub gra;4) w przypadku wyjazdu na obóz – śpiwór, latarka, płaszcz przeciwdeszczowy.

W spakowanym bagażu dziecka nie powinny się znaleźć:

1) lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje (należy je przekazać wychowawcy);

2) ostre przedmioty, np. scyzoryk, chyba że jest to obóz harcerski lub wędrowny i organizator na to pozwolił;

3) zapałki lub zapalniczka.

Im więcej starań włożą rodzice w przygotowanie samodzielnego wypoczynku swojego dziecka, tym większą będą mieli satysfakcję, słuchając po powrocie dziecka tylko fascynujących opowieści.Dziecko powinno mieć ze sobą legitymację szkolną oraz kartkę z adresem wypoczynku i telefonami kontaktowymi do rodziców, a w przypadku wyjazdu zagranicznego, w zależności od kraju docelowego, dokument uprawniający do przekroczenia granicy (dowód osobisty lub paszport).

3.5. Opłata za udział w wypoczynku – dofinansowanie państwa

 Opłatę za udział uczestnika w wypoczynku ustala jego organizator.Państwo w budżetach wojewodów corocznie zabezpiecza środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Fundusze te są przekazywane organizatorom w ramach otwartych konkursów ofert prowadzonych przez kuratoria oświaty.

Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków z budżetu państwa mają dzieci i młodzież:

1) objęte pieczą zastępczą;

2) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:

 • z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci;
 • samotnie wychowywane;

3) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych należy rozumieć rodziny,w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy, poprzedzających przekazanie wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

Zostaw Ocenę
Ocena

Wybierz język: ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanPolishPortugueseRussianSpanish

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU cz. III Poradnik dla Rodzica

czas czytania: 7 min
0