Podróże do krajów tropikalnych to przyjemność, ale również niebezpieczeństwo! Zobacz co musisz wiedzieć wybierając się na Igrzyska Olimpijskie w Rio 2016

Browse By

Osoby, które planują podróż do Brazylii w związku z Igrzyskami Olimpijskimi w okresie 5-21.08.2016 r. oraz Paraolimpijskimi 7-18.09.2016 r. mogą być narażone na następujące choroby zakaźne:

 Choroby przenoszone drogą pokarmową:

są wywoływane przez bakterie i wytwarzane przez nie toksyny, wirusy, pasożyty, grzyby, toksyny roślinne i zwierzęce, chemiczne substancje toksyczne.

Drogi szerzenia: Do zakażenia lub zatrucia pokarmowego dochodzi poprzez spożycie skażonej żywności lub wody lub poprzez skażone ręce. Skażenie produktów żywnościowych może nastąpić na skutek wykorzystywania do ich produkcji zanieczyszczonych drobnoustrojami surowców, bądź na skutek ich niewłaściwego przygotowywania, przechowywania, transportowania, magazynowania czy dystrybucji.

Objawy: najczęściej przebiegają zwykle pod postacią ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego, gdzie początkowo dominują wymioty, po czym dodatkowo pojawia się biegunka (zwykle wodnista, rzadziej zapalna); możliwe jest znaczne odwodnienie; czasem zakażenie może przybierać postać biegunki z obecnością świeżej krwi w stolcu i kurczowego bólu brzucha lub zespołu durowego, w którym dominuje wysoka gorączka (39–40°C), ból głowy i brzucha.

Uwaga! Podróżni przebywający w Brazylii są także narażeni na kolonizację przewodu pokarmowego przez wielolekooporne bakterie z rodziny Enterobacteriaceae do 3 miesięcy od powrotu.

rtduu

Choroby przenoszone przez komary:

malaria, żółta gorączka, Zika, chikungunya, gorączka Denga – wywoływane przez wirusy przenoszone podczas ukąszenia komarów gatunków bytujących w strefie klimatycznej, w której położna jest Brazylia.

1. Komary przenoszące malarię są aktywne w porach wieczornych oraz nocnych.

2. Komary przenoszące pozostałe choroby wykazują aktywność w ciągu dnia, w szczególności o poranku oraz późnym popołudniem i występują zarówno na terenach wiejskich,
w lasach tropikalnych, jak i w miastach.

3. Pomimo faktu, że igrzyska odbywać się będą w sezonie zimowym, w czasie którego liczebność populacji komarów zwykle jest niższa, nie można całkowicie wykluczyć zachorowania.

4. Zakażenia wirusem Zika –odnotowywane w Brazylii od 2015 r. stanowią istotne zagrożenie stanowi dla kobiet planujących ciążę lub kobiet ciężarnych ze względu na możliwość spowodowania wad wrodzonych u płodów w postaci małogłowia .

5. Żółta gorączka – występuje w regionach: Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal (włącznie ze stolicą Brasília), Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, częściowo obszary Bahia, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Wodospady Iguaçu:

 • osobom podróżującym do ww. regionów zaleca się zaszczepienie przeciwko żółtej gorączce (mapa),
 • dla osób podróżujących do innych niż ww. regionów, w tym wyłącznie do miast Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador i São Paulo szczepienie przeciwko żółtej gorączce nie jest zalecane,
 • szczegółowe rekomendacje Ministerstwa Zdrowia Brazylii.

6. Malaria – występuje w regionach: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhaõ, Mato Grosso, Para, Rondonia, Roraima, Tocantins, a także na miejskich obszarach Belem, Boa Vista, Macapa, Manaus, Maraba, Porto Velho, i Santarem. Sporadycznie odnotowywana w Cuiaba. Nieobecna na obszarze wodospadów Iguaçu (mapa).

7. Denga

8. Chikungunya

Choroby, którym można zapobiegać w drodze szczepień:

1. grypa – Igrzyska Olimipijskie i Paraolimpiada będą odbywać się w sezonie zimowym, który jest sezonem grypowym na półkuli południowej.

2. choroba meningokokowa – ostra choroba bakteryjna występująca na całym świecie, zachorowania szerzą się drogą kropelkową przez bezpośredni kontakt z wydzieliną dróg oddechowych chorego (pocałunki) lub kontakt pośredni (np. korzystanie ze wspólnych sztućców, naczyń). Na zakażenie najbardziej narażone są małe dzieci (do 4 lat), oraz młodzi ludzie (między 15 a 24 rokiem życia).

3. odra i różyczka – nie występują w Brazylii, jednak zachorowania występują w wielu innych regionach świata. Zachorować może każdy kto nie był szczepiony lub nie przechorował, niezależnie od wieku. Istnieje możliwość zawleczenia odry i różyczki do Brazylii wraz z osobami podróżującymi z innych państw świata, w których występują zachorowania (więcej informacji)

4. polio – zachorowania występują w Afganistanie i Pakistanie. Zachorować może każdy, kto nie był szczepiony, niezależnie od wieku. Istnieje możliwość zawleczenia polio do Brazylii wraz z osobami podróżującymi z Pakistanu i Afganistanu (więcej informacji).

Choroby przenoszone drogą kontaktów płciowych:

 • wirus HIV (AIDS),
 • wzw typu B,
 • rzeżączka,
 • kiła,
 • chlamydiozy układu moczowo-płciowego,
 • wzw typu C- możliwe w przypadku uszkodzenia skóry i błon śluzowych okolic intymnych, odbytu, jamy ustnej.

Choroby przenoszone drogą krwiopochodną:

 • wirus HIV (AIDS),
 • wzw typu B,
 • wzw typu C

– szerzą się w szczególności poprzez drobne zabiegi medyczne oraz zabiegi estetyczne (kosmetyczne, tatuażu, piercingu) wykonywane przy użyciu niesterylnych ostrych narzędzi, przy wielokrotnym wykorzystaniu sprzętu wyłącznie jednorazowego użytku, bez zachowania higieny rąk oraz warunków higieniczno-sanitarnych otoczenia wykonywanego zabiegu. Istotne ryzyko zakażenia wiąże się także z przyjmowaniem narkotyków drogą dożylną, przy użyciu wspólnych igieł i strzykawek.

Inne choroby zakaźne:

wścieklizna – śmiertelna choroba odzwierzęca. Wirus szerzy się w wyniku pogryzienia człowieka przez chore zwierzę lub poprzez kontakt śliny wściekłego zwierzęcia z raną na ciele człowieka. Zagrożenie stanowią głównie bezpańskie psy, koty, zwierzęta dzikie tj. lisy, małpy, niektóre gatunki nietoperzy, choć także inne zwierzęta mogą być zarażone. Należy unikać wszelkiego kontaktu ze zwierzętami, szczególnie podczas przebywania na obszarach wiejskich i leśnych.

baza hotelowa

REKOMENDACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH DO BRAZYLII:

1. Należy skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny chorób tropikalnych, najlepiej nie później niż 4 – 6 tyg. przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki.

2. Osoby z krajów UE powinny wykonać wszystkie szczepienia zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień przeciwko: poliomyelitis, błonicy, tężcowi, krztuścowi, odrze, śwince i różyczce.

3. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących szczepień przeciwko żółtej gorączce obowiązujących na wybranych obszarach Brazylii, jeśli podróżni będą przebywać w tych rejonach.

4. Należy rozważyć przyjęcie profilaktyki przeciwmalarycznej, w przypadku zamiaru pozostawania w rejonach malarycznych Brazylii.

5. Należy unikać kontaktów z bezpańskimi psami i kotami oraz dzikimi zwierzętami i w przypadku pokąsania przez zwierzęta zgłosić się do lekarza w celu zastosowania profilaktyki poekspozycyjnej lub przyjąć szczepienia przeciwko wściekliźnie przed wyjazdem, jeżeli planuje się pozostanie dłużej niż jeden miesiąc i pobyt na obszarach wiejskich.

6. Należy rozważyć przyjęcie szczepień przeciwko grypie.

7. Należy pamiętać, że istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia wzw typu A w porównaniu do krajów UE.

8. Należy przestrzegać standardowych zasad higieny w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób przewodu pokarmowego, do których należy: używanie butelkowanych napojów i wody mineralnej, korzystanie z fabrycznie zapakowanych kostek lodu, spożywanie dokładnie dogotowanego mięsa i ryb, spożywanie sałatek podawanych w temperaturze poniżej 5°C oraz dbanie o dokładne mycie wszystkich owoców i warzyw przed spożyciem.

9. Należy sprawdzać ogólne warunki higieniczne przygotowywania powszechnych produktów lokalnych takich jak: świeżo wykonywane soki owocowe, woda kokosowa, drinki i koktajle.

10. Należy przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym szczególnie myć ręce:

 • przed kontaktem z żywnością i podczas jej przygotowywania,
 • przed każdym spożyciem posiłku,
 • każdorazowo po wyjściu z toalety.

11. Należy przestrzegać zasad higieny oddychania (w czasie kaszlu i kichania należy zakrywać nos i usta chusteczką jednorazową, a w przypadku gdy skończyły się chusteczki – kaszleć i kichać w zgięcie łokciowe).

12. Należy unikać ryzykownych zachowań, w tym kontaktów seksualnych bez zabezpieczenia.

13. Kobiety w ciąży lub kobiety planujące ciążę powinny:

 • zdecydowanie rozważyć odłożenie podróży do Brazylii,
 • skonsultować się przed wyjazdem z lekarzem specjalistą ginekologii i położnictwa, w przypadku braku możliwości rezygnacji z odbywania podróży, w celu określenia indywidualnego ryzyka oraz możliwych środków ochrony osobistej minimalizujących ukąszenie komarów,
 • skonsultować się z lekarzem specjalistą ginekologii i położnictwa po powrocie z Brazylii.

14. Mężczyzna powracający z Brazylii, bez względu na brak objawów zakażenia, powinien powstrzymać się od kontaktów seksualnych z partnerką w ciąży przez cały ten okres, zaś w przypadku braku takiej możliwości, stosować zabezpieczenie w postaci prezerwatywy do czasu porodu (ze względu na możliwość przechodzenia wirusa Zika przez łożysko tj. od zakażonej matki do płodu) w celu ochrony rozwijającego się płodu.

15. Osobom powracającym z Brazylii, zaleca się powstrzymanie się od kontaktów seksualnych przez okres minimum 8 tygodni w przypadku braku objawów zakażenia Zika, lub przez przynajmniej 6 miesięcy w przypadku wystąpienia objawów zakażenia. Jedną z alternatywnych metod zabezpieczenia jest stosowanie prezerwatywy, która chroni także przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

16. Osoby, u których stwierdza się przewlekle przebiegające choroby takie jak: cukrzyca, choroby płuc, niewydolność nerek, niewydolność krążenia powinny skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o wyjeździe.

17. Podróżni, którzy zostaną poddani hospitalizacji w krajach UE w ciągu jednego roku od momentu opuszczenia placówki medycznej w Brazylii, powinni zgłosić fakt pobytu w szpitalu w Brazylii w celu przyspieszenia stwierdzenia wystąpienia nabycia lekoopornej bakterii oraz szybkiego wdrożenia odpowiednich działań mających na celu zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się tych bakterii w UE.

18. W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską.

19. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych po powrocie należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, informując o przebytej podróży.

gov, Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Zostaw Ocenę
Podróże do krajów tropikalnych to przyjemność, ale również niebezpieczeństwo! Zobacz co musisz wiedzieć wybierając się na Igrzyska Olimpijskie w Rio 2016
5 (100%) 2 oceny

Wybierz język: ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanPolishPortugueseRussianSpanish

Podróże do krajów tropikalnych to przyjemność, ale również niebezpieczeństwo! Zobacz co musisz wiedzieć wybierając się na Igrzyska Olimpijskie w Rio 2016

czas czytania: 7 min
0