Gastronomia od strony formalnej

Browse By

Gastronomia to czynności związane z produkcją i/lub usługami w zakresie produkcji środków spożywczych, ich sprzedaży, prowadzenia zakładów żywienia zbiorowego (restauracji, barów, stołówek itp.).
Działalność gastronomiczna podlega ścisłym regulacjom prawnym dotyczącym nie tylko wytwarzanej żywności, ale także:

  • stanu technicznego budynków czy pomieszczeń, w których odbywa się produkcja lub obrót środkami spożywczymi oraz ich instalacji;
  • jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych i gospodarczych;
  • gromadzenia i przechowywania odpadów z produkcji żywności;
  • narzędzi, urządzeń i wyposażenia zakładu gastronomicznego;
  • osób wykonujących pracę przy produkcji i obrocie żywnością.

Wymagania wstępne
Aby otworzyć lokal gastronomiczny nie trzeba spełniać żadnych szczególnych warunków wstępnych. Wszystkie niezbędne zezwolenia można otrzymać w trakcie realizacji tej procedury.

Podstawowy nr PKD dotyczący działalności gospodarczej
Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać nr PKD 56.10.A (Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne) – dotyczy przygotowywania i podawania posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane.
Dodatkowymi wpisami PKD (jako działalność dodatkowa) mogą być m.in.:

  • PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);
  • PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
  • PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
  • PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej
Lokal gastronomiczny może być prowadzony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej po uzyskaniu wpisu w CEIDG, jak również w formie spółek osobowych (z wyłączeniem spółki partnerskiej) i kapitałowych. Nie ma przeszkód, aby prowadzić działalność tego rodzaju w formie spółdzielni.

Zostaw Ocenę

Gastronomia od strony formalnej
5 (100%) 1 oceny

Wybierz język: ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanPolishPortugueseRussianSpanish

Gastronomia od strony formalnej

czas czytania: 1 min
0